Ανακαινίσεις Ανελκυστήρων

Αναβάθμιση παλαιών ανελκυστήρων.

Η τεχνολογία των ανελκυστήρων συνεχώς εξελίσσεται, για αυτό και η αναβάθμιση παλαιοτέρων ανελκυστήρων θεωρείτε απαραίτητη, πλέον και από τον νόμο.  Ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα σας όχι μόνο βελτιώνει την απόδοση του και την ασφάλεια σας, αλλά και την εικόνα του κτηρίου στους επισκέπτες και στους ενοίκους. 
 
Στην Safety Lift αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας, αναβαθμίζοντας τα σημεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την βελτίωση της απόδοση του, την ασφάλεια,  και την συμμόρφωση με τους κανονισμούς του κράτους.

Χρησιμοποιούμε μόνο επώνυμα εξαρτήματα.

Τα εξαρτήματα που εγκαθιστούμε στον ανελκυστήρα προέρχονται από κατασκευαστές που είναι γνωστοί στον κλάδο των ανελκυστήρων. Πριν συνεργαστούμε με οποιονδήποτε διασφαλίζουμε ότι διαθέτουν πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των προϊόντων τους αλλά και ότι η επιδιόρθωση τυχών προβλημάτων μπορεί να γίνει εύκολα. 
Οι συνεργάτες μας:

Είστε καλυμμένοι για το μέλλον.

Στην Safety Lift, σε κάθε προσφορά που δίνουμε για αναβάθμιση, αναφέρουμε αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, και διασφαλίζουμε ότι διαθέτουν τεχνικές προδιαγραφές και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ώστε να είστε καλυμμένοι για το μέλλον και να είστε σίγουροι ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας και η επιδιόρθωση βλαβών θα είναι εύκολη.